با سلام

دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور که در حال گذراندن درس کارآموزی تحت راهنمایی بنده هستند، با توجه به تعدد دروس و پر شدن سقف واحد بنده در این ترم، هماهنگی لازم با اساتید گروه انجام شده و این درس با همکاران ارائه خواهد شد. 
در هر حال بنده در جلساتی که نیاز به حضور بنده و راهنمایی است حضور پیدا خواهم کرد.

در صورت هر گونه ابهام از طریق ایمیل با بنده در ارتباط باشید.