به نام خدا

 

با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور می رسانم که تاریخ امتحانات میان ترم و همچنین پایان ترم آزمایشگاه ها، تحت راهنمایی بنده به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

نام درس

فصول/صفحات امتحانی

تاریخ امتحان

1

آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی

1، 2 و 5

17/1/94

2

تجزیه مواد غذایی

6 و 7

24/1/94

3

بسته بندی مواد غذایی

ص 20 تا ص 146

27/1/94

4

تغذیه

ص 75 تا ص 145

31/1/94

5

کنترل کیفیت مواد غذایی

1 و 2

3/2/94

6

لبنیات 1

1، 5 و 6

10/2/94

7

مهندسی صنایع غذایی 1

1 و 2

24/2/94

8

شیمی مواد غذایی

1، 2، 3 و 4

31/2/94

9

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

جزوات معرفی شده

31/2/94

10

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی

3 و 6

17/2/94

 

موفق باشید