با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم کلاس آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی در روز دوشنبه مورخ 93/9/24 تشکیل خواهد شد

همچنین دانشجویانی که ارایه سمینار دارند باید آمادگی کامل جهت تشریح مبحث خود را داشته باشند

موفق و سربلند باشید