به اطلاع دانشجویان محترم که قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارند می رسانم، با توجه به مذاکرات مدیر محترم گروه علوم و صنایع غذایی با بنده مبنی بر عدم تشکیل کلاس در روز سه شنبه، کلاس شیمی و تجزیه مواد غذایی در روز سه شنبه مورخ 93/9/11 تشکیل نخواهد شد

موفق و پیروز باشید