با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم تاریخ تشکیل جلسه آینده ی کلاس آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی مورخ 93/9/3 می باشد

موفق و سربلند باشید