با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم که کلاس صنایع غلات و آزمایشگاه آن (کارشناسی ناپیوسته علوم و صنایع غذایی) و کلاس شیمی و تجزیه مواد غذایی (گروههای کاردانی تکنولوژی مواد غذایی و کارشناسی ناپیوسته علوم و صنایع غذایی) در روز سه شنبه مورخ 93/8/20 تشکیل نخواهد شد.

همچنین کلاس کنترل کیفیت مواد غذایی 1 (کاردانی صنایع غذایی - کنترل کیفیت) و اصول کنترل کیفیت مواد غذایی و آزمایشگاه آن (ترم 7 کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی) در روز چهارشنبه مورخ 93/8/21 تشکیل نخواهد شد.

تاریخ تشکیل کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد


موفق و پیروز باشید