با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم کلاس آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی در روز دوشنبه 93/8/19 ساعت 8 صبح تشکیل خواهد شد


موفق باشید