با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم کلاس آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی در روز دوشنبه 93/7/28 ساعت 8 صبح تشکیل خواهد شد

همراه داشتن روپوش آزمایشگاه الزامی است

موفق باشید