اولین بار سازمان ملل در سال 1945 پیشنهاد کرد 16 اکتبر هر سال مطابق با 24 مهر ماه بعنوان روز جهانی غذا به منظور توجه دادن جهانیان به مسئله مهم غذا انتخاب شود.
ولی تصویب این روز بعنوان روز جهانی غذا در نوامبر 1972 در بیستمین کنفرانس کشور ها که با شرکت اعضای سازمان خوارو بار و کشاورزی FAO تشکیل شده بود توسط دکتر پال رومانی وزیر بهداشت مجارستان که ریاست این کنفرانس را به عهده داشت اعلام شد.
از آن به بعد هر سال 150 کشور جهان این روز را برای توجه دادن جهانیان به سایه سیاه فقر و گرسنگی که عده ای را از داشتن حد اقلی از غذا که بتواند سلامت آنها را تضمین کند محروم می‌کند معطوف داشتند.
از آن سال تا کنون هر سال عنوانی برای این روز توسط فائو انتخاب می‌شود تا در بین کشور ها در زمینه های مرتبط مانند سوء تغذیه، گرسنگی و پیدا کردن راه حل ها در سطح جهان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد و اقدامات موثری برای کاهش تعداد گرسنگان صورت گیرد ولی با وجود این تلاش ها تخمین زده می‌شود.

روز جهانی غذا اهداف زیر را دنبال می‌کند:
  • تشویق و تحریک ملت‌ها، سران دولت ها، مراکز بین المللی و نهاد های غیر دولتی به افزایش تولید محصولات کشاوورزی برای پایان دادن به گرسنگی
  • تشویق به برقراری ارتباط کشورهای در حال توسعه برای همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی و حمایت های متقابل فنی برای افزایش محصول
  • تشویق روستائیان و خصوصا زنان به مشارکت در تصمیم گیری هایی که شرایط زندگیشان را بهبود می‌بخشد
  • افزایش اگاهی عمومی ملل و توجه دادن انها به مسئله گرسنگی در جهان
  • تشویق انتقال تکنولوژی به جهان در حال توسعه
  • به جوش اوردن همت و مسولیت بین المللی و ملی برای جنگ علیه گرسنگی، سوء تغذیه و فقر و جلب توجه به تولید و توسعه کشاورزی پایدار


روز جهانی غذا گرامی باد